Personvernerklæring

Bell Media AS fokuserer på å ivareta og beskytte personers personopplysninger.

Bell Media AS behandler dine personopplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 (GDPR) og personopplysningsloven, samt i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette kan være opplysninger om egne ansatte, kunder og leverandører eller andre som henvender seg til oss via vår hjemmeside.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Bell Media AS mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Bell Media AS, og hva Bell Media AS gjør for å beskytte personopplysningene.

Ved å bestille/kjøpe og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Bell Media AS behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

Bell Media AS v/daglig leder Loid Lauritsen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

 

Registrering og innsamling av personopplysninger

Bell Media AS behandler de personopplysningene du frivillig oppgir når vi registrerer deg hos oss, for eksempel opplysninger som navn, epost, telefonnummer, bedrift etc.

I tillegg samler Bell Media AS løpende inn og behandler informasjon om deres kundeforhold med Bell Media AS.

 

Hva brukes personopplysningene til?

Bell Media AS bruker personopplysningene for å gi deg de varer og tjenester du har bestilt og/eller kjøpt hos oss. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold og for å gjennomføre leveransen og faktureringen. Bell Media AS behandler altså personopplysninger med samtykke eller for å møte avtaleforpliktelser jamfør Personopplysningloven § 8.

 

Webanalyse og informasjonskapsler

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registrering. Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresseHTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

 

Søk

Difi lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

 

Lagring av personopplysninger

Bell Media AS oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og gjennomfører til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Bell Media AS har et rettslig grunnlag for det og et nødvendig behov for å lagre opplysningene. Når Bell Media AS ikke lenger har et rettslig grunnlag eller et nødvendig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

Bell Media AS utleverer ikke personopplysninger til 3. land utenfor EØS. Enkelte av Bell Media AS interne systemer ligger i skytjenester. Disse er da plassert hos leverandører der behandlingen er regulert med en databehandleravtale.

 

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Bell Media AS vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.

b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.

c. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.

d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

 

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Bell Media AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du også når som helst trekke dette tilbake.

Vi skal besvare henvendelser fra registrerte uten ugrunnet opphold. Henvendelser om ovennevnte kan rettes mot loid.lauritsen@bellmedia.no. Dersom du mener det foreligger brudd på personopplysningsreglene kan du klage dette inn til Datatilsynet.

 

Revisjon av personvernerklæringen

Bell Media AS kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres.

b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Bell Media AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.