Samarbeidspartnere

Bell Media er en av landets ledende bedrifter innen reklamesalg til bedriftsmarkedet for frivillige organisasjoner. Våre samarbeidspartnere er Røde Kors (RK), Norges Handikapforbund (NHF) og Handikappede Barns Foreldreforening (HBF).

Bell Media selger og produserer annonsene til avisene samt de digitale annonsene til nettsidene.


Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er verdens største frivillige humanitære hjelpeorganisasjon.

På verdensbasis er organisasjonen representert i 192 land og med nesten 15 millioner frivillige. I Norge har Røde Kors mer enn 200 000 medlemmer og frivillige, og de har 372 lokale foreninger fordelt over hele landet.

Røde Kors har syv grunnleggende prinsipper som utgjør deres verdigrunnlag. Prinsippene er like for alle Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger over hele verden, og lyder som følger:
Humanitet – et mål
Upartiskhet – et mål
Nøytralitet – et middel
Uavhengighet – et middel
Frivillighet – en metode
Enhet – en metode
Universalitet – en metode

Røde Kors utgir Røde Kors Avisa 2 ganger i året i 6 forskjellige fylker i landet, til sammen 12 aviser årlig. Hvert enkelt fylkeslag i Røde Kors har også en egen hjemmeside hvor annonsørene kan profilere seg.

Bell Media selger og produserer annonsene til magasinene og de digitale annonsene til nettsidene.


Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede. Det er over 600.000 mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge.

Norges Handikapforbund arbeider interessepolitisk over hele landet for å nå målet om et samfunn for alle. Gjennom 126 lokallag, 9 regioner og 11 landsforeninger organiserer NHF ca 15 000 medlemmer.

NHF utgir medlemsblader i 3 regioner i landet 4 ganger årlig, til sammen 12 magasiner. Alle NHF’s 9 regioner (hele landet) har også sin egen hjemmeside hvor annonsørene kan profilere seg.

hbf
Bell Media har også ansvaret for å selge og produsere annonsene til bladet "Alle barn er barn", samt til hjemmesiden til HBF.


"Alle barn er barn" er et medlemsblad for Handikappede Barns Foreldreforening som utgis på landsbasis. HBF er tilsluttet Norges Handikapforbund.